Publication detail

Internet jako nástroj zpětnovazební informace

ŠUPÁK, J., SVOBODA, P., BRANDEJS, J., PROKEŠ, F.

Original Title

Internet jako nástroj zpětnovazební informace

Czech Title

Internet jako nástroj zpětnovazební informace

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o inovaci ve vyučovacím procesu předmětu Základy konstruování I. Tato inovace je tvořena internetovým testovacím systémem. Student má možnost studovat, cvičit a otestovat své znalosti.

Czech abstract

Tento článek pojednává o inovaci ve vyučovacím procesu předmětu Základy konstruování I. Tato inovace je tvořena internetovým testovacím systémem. Student má možnost studovat, cvičit a otestovat své znalosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT6951,
 author="Josef {Šupák} and Pavel {Svoboda} and Jan {Brandejs} and František {Prokeš}",
 title="Internet jako nástroj zpětnovazební informace",
 annote="Tento článek pojednává o inovaci ve vyučovacím procesu předmětu Základy konstruování I. Tato inovace je tvořena internetovým testovacím systémem. Student má možnost studovat, cvičit a otestovat své znalosti.
",
 address="Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava",
 booktitle="XLII mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů",
 chapter="6951",
 institution="Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava",
 year="2001",
 month="august",
 pages="301",
 publisher="Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}