Publication detail

Optimalizace spalování spalovenského kotle

SKÁLA, Z., BERÁNEK, B., BOGR, J.

Original Title

Optimalizace spalování spalovenského kotle

Czech Title

Optimalizace spalování spalovenského kotle

Language

cs

Original Abstract

Na základě provozních měření a zkušeností byl optimalizován spalovací režim řízením dodávky primárního a sekundárního vzduchu v mezích stanovených režimovou kartou. Soubor získaných dat z provozu kotle byl analyzován a byly získány statické a dynamické parametry spalování. Pro další postup při optimalizaci provozu byla zvolena EM metoda, která na základě diskriminační analýzy vyloučí chybné či náhodné veličiny mimo povolený rozsah a z vyhodnocení stanovuje optimální hodnotu sledovaných veličin pro zadaný výkon kotle.

Czech abstract

Na základě provozních měření a zkušeností byl optimalizován spalovací režim řízením dodávky primárního a sekundárního vzduchu v mezích stanovených režimovou kartou. Soubor získaných dat z provozu kotle byl analyzován a byly získány statické a dynamické parametry spalování. Pro další postup při optimalizaci provozu byla zvolena EM metoda, která na základě diskriminační analýzy vyloučí chybné či náhodné veličiny mimo povolený rozsah a z vyhodnocení stanovuje optimální hodnotu sledovaných veličin pro zadaný výkon kotle.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT6934,
 author="Zdeněk {Skála} and Břetislav {Beránek} and Jaromír {Bogr}",
 title="Optimalizace spalování spalovenského kotle",
 annote="Na základě provozních měření a zkušeností byl optimalizován spalovací režim řízením dodávky primárního a sekundárního vzduchu v mezích stanovených režimovou kartou. Soubor získaných dat z provozu kotle byl analyzován a byly získány statické a dynamické parametry spalování. Pro další postup při optimalizaci provozu byla zvolena EM metoda, která na základě diskriminační analýzy vyloučí chybné či náhodné veličiny mimo povolený rozsah a z vyhodnocení stanovuje optimální hodnotu sledovaných veličin pro zadaný výkon kotle.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní - katedra energetiky",
 booktitle="Spalování a životní prostředí",
 chapter="6934",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní - katedra energetiky",
 year="2001",
 month="june",
 pages="170",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní - katedra energetiky",
 type="conference paper"
}