Publication detail

Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti

Original Title

Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti

Czech Title

Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti

Language

cs

Original Abstract

studie proveditelnosti

Czech abstract

studie proveditelnosti

Documents

BibTex


@misc{BUT67944,
  author="Jan {Šulc} and Miloslav {Haluza} and Ondřej {Debreczeni} and Aleš {Dráb}",
  title="Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti",
  annote="studie proveditelnosti",
  address="VUT FAST Brno",
  chapter="67944",
  institution="VUT FAST Brno",
  year="2007",
  month="july",
  publisher="VUT FAST Brno",
  type="study"
}