Publication detail

Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia.

Original Title

Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia.

Czech Title

Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia.

Language

cs

Original Abstract

Publikace uvádí základní principy navrhování konstrukcí podle Eurokódu EN 1990-1 a navrhování betonových prvků podle Eurokódu EN 1992-1-1. Pojednány jsou dále konstrukční vlastnosti materiálů, trvanlivost, dimenzování podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

Czech abstract

Publikace uvádí základní principy navrhování konstrukcí podle Eurokódu EN 1990-1 a navrhování betonových prvků podle Eurokódu EN 1992-1-1. Pojednány jsou dále konstrukční vlastnosti materiálů, trvanlivost, dimenzování podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

BibTex


@misc{BUT67182,
 author="Ivailo {Terzijski} and Petr {Štěpánek} and Ladislav {Čírtek} and Josef {Panáček} and Bohuslav {Zmek}",
 title="Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia.",
 annote="Publikace uvádí základní principy navrhování konstrukcí podle Eurokódu EN 1990-1 a navrhování betonových prvků podle Eurokódu EN 1992-1-1. Pojednány jsou dále konstrukční vlastnosti materiálů, trvanlivost, dimenzování podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia. Betonové prvky.",
 chapter="67182",
 institution="VUT Brno",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1--20",
 publisher="VUT Brno",
 type="miscellaneous"
}