Publication detail

Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně.

Original Title

Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně.

Czech Title

Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně.

Language

cs

Original Abstract

Výsledky řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Uvedeny některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně se zaměřením na nosnou konstrukci objektu.

Czech abstract

Výsledky řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Uvedeny některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně se zaměřením na nosnou konstrukci objektu.

BibTex


@inproceedings{BUT6693,
  author="Petr {Štěpánek} and Jiří {Lank}",
  title="Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně.",
  annote="Výsledky řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Uvedeny některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně se zaměřením na nosnou konstrukci objektu.",
  booktitle="Seminář se zahraniční účastí „Regenerace panelových budov",
  chapter="6693",
  year="2001",
  month="september",
  pages="40",
  type="conference paper"
}