Publication detail

Signálové procesory

Original Title

Signálové procesory

Czech Title

Signálové procesory

Language

cs

Original Abstract

Monografie se zabývá architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů, tj. speciálních mikroprocesorů, které jsou určeny pro zpracování signálů v reálné čase. Důraz je kladen nejen na softwarové a hardwarové nástroje pro implementaci algoritmů v signálových procesorech, ale i na propojení optimalizace algoritmů z hlediska architektury signálového procesoru a vývojového prostředí, v němž je algoritmus optimalizován, se základní teorií číslicového zpracování signálů. Tak je možné předem optimalizovat daný algoritmus a tím dosáhnout jeho co nejrychlejší výpočet s co nejmenším obsazením programových a datových pamětí signálových procesorů.

Czech abstract

Monografie se zabývá architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů, tj. speciálních mikroprocesorů, které jsou určeny pro zpracování signálů v reálné čase. Důraz je kladen nejen na softwarové a hardwarové nástroje pro implementaci algoritmů v signálových procesorech, ale i na propojení optimalizace algoritmů z hlediska architektury signálového procesoru a vývojového prostředí, v němž je algoritmus optimalizován, se základní teorií číslicového zpracování signálů. Tak je možné předem optimalizovat daný algoritmus a tím dosáhnout jeho co nejrychlejší výpočet s co nejmenším obsazením programových a datových pamětí signálových procesorů.

BibTex


@book{BUT66521,
 author="Zdeněk {Smékal} and Petr {Sysel} and Jiří {Schimmel}",
 title="Signálové procesory",
 annote="Monografie se zabývá architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů, tj. speciálních mikroprocesorů, které jsou určeny pro zpracování signálů v reálné čase. Důraz je kladen nejen na softwarové a hardwarové nástroje pro implementaci algoritmů v signálových procesorech, ale i na propojení optimalizace algoritmů z hlediska architektury signálového procesoru a vývojového prostředí, v němž je algoritmus optimalizován, se základní teorií číslicového zpracování signálů. Tak je možné předem optimalizovat daný algoritmus a tím dosáhnout jeho co nejrychlejší výpočet s co nejmenším obsazením programových a datových pamětí signálových procesorů.",
 address="Sdělovací technika",
 chapter="66521",
 institution="Sdělovací technika",
 year="2006",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Sdělovací technika",
 type="book"
}