Publication detail

Water solved epoxy disperzionsof new generation-epoxy resins for water solved systems

STEHLÍK, M.

Original Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace-epoxidová pojiva pro vodou ředitelné systémy

Czech Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace-epoxidová pojiva pro vodou ředitelné systémy

English Title

Water solved epoxy disperzionsof new generation-epoxy resins for water solved systems

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Dlouhodobé hodnocení epoxidových disperzí z hlediska jejich stability, vývoj vhodného tvrdidla, vliv podmínek přípravy na kvalitu disperze.

Czech abstract

Dlouhodobé hodnocení epoxidových disperzí z hlediska jejich stability, vývoj vhodného tvrdidla, vliv podmínek přípravy na kvalitu disperze.

English abstract

Long time evaluation of epoxy dispersions from the point of wiev of its staility, evaluation of new hardener and evaluation of preparing demands on quality of dispersions.

Keywords

epoxy disperzion. hardener, permeability of solution

Released

01.12.2007

Publisher

Synpo PARDUBICE

Location

Pardubice

Pages from

1

Pages to

56

Pages count

56

BibTex


@techreport{BUT65615,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace-epoxidová pojiva pro vodou ředitelné systémy",
 annote="Dlouhodobé hodnocení epoxidových disperzí z hlediska jejich stability, vývoj vhodného tvrdidla, vliv podmínek přípravy na kvalitu disperze.",
 address="Synpo PARDUBICE",
 chapter="65615",
 institution="Synpo PARDUBICE",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--56",
 publisher="Synpo PARDUBICE",
 type="report"
}