Publication detail

Dílčí zpráva k řešení grantového projektu č.102/07/P482

Original Title

Dílčí zpráva k řešení grantového projektu č.102/07/P482

Czech Title

Dílčí zpráva k řešení grantového projektu č.102/07/P482

Language

cs

Original Abstract

Postup prací při řešení grantového projektu: V průběhu prvního roku řešení projektu jsme se v souladu s plánem zabývali otázkou interakce mechanického vlnění s vodivostními elektrony na kontaktu grafit-uhlík v tlustovrstvových rezistorech na bázi grafitu a uhlíku v polymerní matrici. Analyzovali jsme dále elektrickou vodivost cermetových tlustovrstvových rezistorů. Pro výklad vodivosti vycházíme z předpokladu, že transport nosičů náboje je určen termoemisí elektronů z vodivých částic a jejich přenos dále je dán tunelováním přes tenkou vrstvu skla. Dále se zde uplatňuje Poole-Frenkelova a Shotkyho emise.

Czech abstract

Postup prací při řešení grantového projektu: V průběhu prvního roku řešení projektu jsme se v souladu s plánem zabývali otázkou interakce mechanického vlnění s vodivostními elektrony na kontaktu grafit-uhlík v tlustovrstvových rezistorech na bázi grafitu a uhlíku v polymerní matrici. Analyzovali jsme dále elektrickou vodivost cermetových tlustovrstvových rezistorů. Pro výklad vodivosti vycházíme z předpokladu, že transport nosičů náboje je určen termoemisí elektronů z vodivých částic a jejich přenos dále je dán tunelováním přes tenkou vrstvu skla. Dále se zde uplatňuje Poole-Frenkelova a Shotkyho emise.

BibTex


@techreport{BUT65590,
  author="Vlasta {Sedláková}",
  title="Dílčí zpráva k řešení grantového projektu č.102/07/P482",
  annote="Postup prací při řešení grantového projektu: V průběhu prvního roku řešení projektu jsme se v souladu s plánem zabývali otázkou
interakce mechanického vlnění s vodivostními elektrony na kontaktu grafit-uhlík
v tlustovrstvových rezistorech na bázi grafitu a uhlíku v polymerní matrici.
Analyzovali jsme dále elektrickou vodivost cermetových tlustovrstvových rezistorů.
Pro výklad vodivosti vycházíme z předpokladu, že transport nosičů náboje je určen
termoemisí elektronů z vodivých částic a jejich přenos dále je dán tunelováním přes
tenkou vrstvu skla. Dále se zde uplatňuje Poole-Frenkelova a Shotkyho emise.",
  chapter="65590",
  year="2008",
  month="january",
  type="report"
}