Publication detail

Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice"

ZEMAN, V., POLÁK, K.

Original Title

Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice"

Czech Title

Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice"

Language

cs

Original Abstract

Projekt je určen na podporu a inovaci výuky předmětu „Kryptografie v informatice“, který patří mezi profilující předměty oborů „Telekomunikační a informační technika“ a Elektronika a sdělovací technika“. Ročně jej absolvuje přibližně 35 studentů. Hlavním úkolem je inovovat náplň počítačových cvičení tak, aby odpovídala moderním technickým řešením. Cílem je vybudování dvou terminálových pracovišť apojených do fakultní sítě doplněných o bezpečnostní karty s identifikačními a autentizačními moduly a přístupem přes tzv. "tokens". Na pracovištích si budou studenti moci prakticky vyzkoušet instalaci, konfiguraci a testování používaných zabezpečovacích technologií.

Czech abstract

Projekt je určen na podporu a inovaci výuky předmětu „Kryptografie v informatice“, který patří mezi profilující předměty oborů „Telekomunikační a informační technika“ a Elektronika a sdělovací technika“. Ročně jej absolvuje přibližně 35 studentů. Hlavním úkolem je inovovat náplň počítačových cvičení tak, aby odpovídala moderním technickým řešením. Cílem je vybudování dvou terminálových pracovišť apojených do fakultní sítě doplněných o bezpečnostní karty s identifikačními a autentizačními moduly a přístupem přes tzv. "tokens". Na pracovištích si budou studenti moci prakticky vyzkoušet instalaci, konfiguraci a testování používaných zabezpečovacích technologií.

Documents

BibTex


@techreport{BUT65156,
 author="Václav {Zeman} and Karel {Polák}",
 title="Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice"",
 annote="Projekt je určen na podporu a inovaci výuky předmětu „Kryptografie v informatice“, který patří mezi profilující předměty oborů „Telekomunikační a informační technika“ a Elektronika a sdělovací technika“. Ročně jej absolvuje přibližně 35 studentů. Hlavním úkolem je inovovat náplň počítačových cvičení tak, aby odpovídala moderním technickým řešením. Cílem je vybudování dvou terminálových pracovišť apojených do fakultní sítě doplněných o bezpečnostní karty s identifikačními a autentizačními moduly a přístupem přes tzv. "tokens". Na pracovištích si budou studenti moci prakticky vyzkoušet instalaci, konfiguraci a testování používaných zabezpečovacích technologií.",
 address="MŠMT",
 chapter="65156",
 institution="MŠMT",
 year="2003",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MŠMT",
 type="report"
}