Publication detail

Inovace a technická podpora výuky funkčních bloků elektroniky

Original Title

Inovace a technická podpora výuky funkčních bloků elektroniky

Czech Title

Inovace a technická podpora výuky funkčních bloků elektroniky

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65006,
  author="Kamil {Vrba} and Dalibor {Biolek} and Radimír {Vrba}",
  title="Inovace a technická podpora výuky funkčních bloků elektroniky",
  chapter="65006",
  year="2000",
  month="march",
  pages="1",
  type="report"
}