Publication detail

Zpráva: Eurokonference BIOSIGNAL 2000.

Original Title

Zpráva: Eurokonference BIOSIGNAL 2000.

Czech Title

Zpráva: Eurokonference BIOSIGNAL 2000.

Language

cs

Original Abstract

Již patnáctá konference v sérii bienálních mezinárodních konferencí BIOSIGNAL se konala od 21. do 23. června 2000 v Brně. Okruh vědeckého zájmu konference byl vymezen sekcemi jednání: A. Měření a interpretace fyziologických signálů (60 příspěvků, z toho 22 posterů), B. Zobrazování v medicíně a analýza obrazových dat (28 příspěvků, z toho 12 posterů), C. Modelování a simulace v medicíně, založené na analýze signálů (14 příspěvků, z toho 6 posterů), D. Multimediální data v klinickém rozhodování (7 přednášek), E. Otázky výuky biomedicínského inženýrství včetně lékařské informatiky (panelová diskuse).

Czech abstract

Již patnáctá konference v sérii bienálních mezinárodních konferencí BIOSIGNAL se konala od 21. do 23. června 2000 v Brně. Okruh vědeckého zájmu konference byl vymezen sekcemi jednání: A. Měření a interpretace fyziologických signálů (60 příspěvků, z toho 22 posterů), B. Zobrazování v medicíně a analýza obrazových dat (28 příspěvků, z toho 12 posterů), C. Modelování a simulace v medicíně, založené na analýze signálů (14 příspěvků, z toho 6 posterů), D. Multimediální data v klinickém rozhodování (7 přednášek), E. Otázky výuky biomedicínského inženýrství včetně lékařské informatiky (panelová diskuse).

BibTex


@techreport{BUT64819,
  author="Jiří {Jan} and Ivo {Provazník}",
  title="Zpráva: Eurokonference BIOSIGNAL 2000.",
  annote="Již patnáctá konference v sérii bienálních mezinárodních konferencí BIOSIGNAL se konala od 21. do 23. června 2000 v Brně. Okruh vědeckého zájmu konference byl vymezen sekcemi jednání:

A. Měření a interpretace fyziologických signálů (60 příspěvků, z toho 22 posterů), 
B. Zobrazování v medicíně a analýza obrazových dat (28 příspěvků, z toho 12 posterů),
C. Modelování a simulace v medicíně, založené na analýze signálů (14 příspěvků, z toho 6 posterů),
D. Multimediální data v klinickém rozhodování (7 přednášek),
E. Otázky výuky biomedicínského inženýrství včetně lékařské informatiky (panelová diskuse).",
  chapter="64819",
  number="1",
  year="2001",
  month="january",
  pages="IV",
  type="report"
}