Publication detail

Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace

Original Title

Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace

Czech Title

Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace

Language

cs

Original Abstract

Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace

Czech abstract

Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace

BibTex


@misc{BUT64692,
  author="Lucy {Vojtová}",
  title="Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace",
  annote="Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace",
  address="Ústav Polymérov SAV",
  chapter="64692",
  institution="Ústav Polymérov SAV",
  year="2006",
  month="november",
  publisher="Ústav Polymérov SAV",
  type="lecture"
}