Publication detail

Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika

Original Title

Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika

Czech Title

Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika

Language

cs

BibTex


@proceedings{BUT64212,
 author="Helena {Polsterová} and Karel {Liedermann}",
 title="Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika",
 address="FEL ZČU Plzeň",
 booktitle="Sborník mezinárodní konference Diagnostika 93",
 chapter="64212",
 institution="FEL ZČU Plzeň",
 year="1993",
 month="january",
 pages="82",
 publisher="FEL ZČU Plzeň",
 type="conference proceedings"
}