Publication detail

Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu

Original Title

Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu

Czech Title

Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu

Language

cs

Original Abstract

Posudek předkládá metodiku výpočtu a stanovuje průtok spodní výpustí při bezenergetickém provozu vysokospádového vodního díla se specifickým tlumením kinetické energie proudu.

Czech abstract

Posudek předkládá metodiku výpočtu a stanovuje průtok spodní výpustí při bezenergetickém provozu vysokospádového vodního díla se specifickým tlumením kinetické energie proudu.

Documents

BibTex


@misc{BUT63193,
 author="Jan {Šulc}",
 title="Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu",
 annote="Posudek předkládá metodiku výpočtu a stanovuje průtok spodní výpustí při bezenergetickém provozu vysokospádového vodního díla se specifickým tlumením kinetické energie proudu.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="63193",
 institution="VUT v Brně",
 year="2008",
 month="august",
 pages="1--15",
 publisher="VUT v Brně",
 type="review"
}