Publication detail

Vlastnictví k nemovitostem (C 1104)

KLEDUS, R. SUPERATOVÁ, A. KLIKA, P. BLAHOŇOVSKÝ, J. ŠIMÁČEK, O.

Original Title

Vlastnictví k nemovitostem (C 1104)

Czech Title

Vlastnictví k nemovitostem (C 1104)

Language

cs

Original Abstract

Znalecký posudek stanovuje, zda byly předmětné pozemky zastavěny novou stavbou a zda tato stavba brání zemědělskému a lesnímu využití pozemku. Dále stanovuje cenu předmětých staveb a zda došlo ke změně jejich stavebně technického charakteru.

Czech abstract

Znalecký posudek stanovuje, zda byly předmětné pozemky zastavěny novou stavbou a zda tato stavba brání zemědělskému a lesnímu využití pozemku. Dále stanovuje cenu předmětých staveb a zda došlo ke změně jejich stavebně technického charakteru.

Documents

BibTex


@misc{BUT63116,
  author="Robert {Kledus} and Alena {Superatová} and Pavel {Klika} and Jan {Blahoňovský} and Ondřej {Šimáček}",
  title="Vlastnictví k nemovitostem (C 1104)",
  annote="Znalecký posudek stanovuje, zda byly předmětné pozemky zastavěny novou stavbou a zda tato stavba brání zemědělskému a lesnímu využití pozemku. Dále stanovuje cenu předmětých staveb a zda došlo ke změně jejich stavebně technického charakteru.",
  chapter="63116",
  year="2006",
  month="march",
  type="review"
}