Publication detail

The Advanced Methods of Analyses and Simulation in Business and Public Service

DOSTÁL, P.

Original Title

Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě

Czech Title

Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě

English Title

The Advanced Methods of Analyses and Simulation in Business and Public Service

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Monografie se věnuje pokročilým metodám analýz a modelování v oblasti podnikatelství a veřejné správy. Pokročilými metodami jsou označeny teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. V monografii je uvedena nezbytná teorie a jsou rozpracovány případové studie použití v oblastech jako je datamining, optimalizace, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování apod.

Czech abstract

Monografie se věnuje pokročilým metodám analýz a modelování v oblasti podnikatelství a veřejné správy. Pokročilými metodami jsou označeny teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. V monografii je uvedena nezbytná teorie a jsou rozpracovány případové studie použití v oblastech jako je datamining, optimalizace, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování apod.

English abstract

The monograph deals with the advanced methods of analyses and simulation in business and public service. The advanced method of analysis represents the theory of fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms and theory of chaos. The monograph mentioned inevitable theory and the case studies results in build up models in the areas such as data mining, optimization, simulation, prediction, stock market, production control, risk management, cluster analyses, database systems, decision making etc.

Keywords

Analyses, simulation, business, public service, fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms, theory of chaos, data mining, optimization, simulation, prediction, stock market, production control, risk management, cluster analyses, database systems, decision making

RIV year

2008

Released

26.12.2008

Publisher

CERM Akademické nakladatelství

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-605-8

Book

Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě

Edition

CERM

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

340

Pages count

340

URL

BibTex


@book{BUT61991,
 author="Petr {Dostál}",
 title="Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě",
 annote="Monografie se věnuje pokročilým metodám analýz a modelování v oblasti podnikatelství a veřejné správy. Pokročilými metodami jsou označeny teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. V monografii je uvedena nezbytná teorie a jsou rozpracovány případové studie použití v oblastech jako je datamining, optimalizace, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování apod.",
 address="CERM Akademické nakladatelství",
 booktitle="Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě",
 chapter="61991",
 edition="CERM",
 howpublished="print",
 institution="CERM Akademické nakladatelství",
 year="2008",
 month="december",
 pages="1--340",
 publisher="CERM Akademické nakladatelství",
 type="book"
}