Publication detail

Elliotts waves

SOJKA, Z. DOSTÁL, P.

Original Title

Elliottovy vlny

Czech Title

Elliottovy vlny

English Title

Elliotts waves

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Monografie pojednává o Ellottových vlnách. Zahrnuje kapitolu pojednávající o akciových trzích, popisuje terminologii vln, je zaměřena na konstrukci a analýzu vln reálných průběhů. Je zmíněna možnost počítačového zpracování.

Czech abstract

Monografie pojednává o Ellottových vlnách. Zahrnuje kapitolu pojednávající o akciových trzích, popisuje terminologii vln, je zaměřena na konstrukci a analýzu vln reálných průběhů. Je zmíněna možnost počítačového zpracování.

English abstract

The monograph deals with Elliott waves. It includes chapters deal with stock markets analyses, it describes the terminology of waves, it dedicates by analyses and construction of waves of real courses. It is mentioned the possibility of computer processing.

Keywords

Elliott waves, analysis and construction of waves

RIV year

2008

Released

19.12.2008

Publisher

Tribun EU, s.r.o

Location

Brno

ISBN

978-80-7399-630-7

Book

Elliottovy vlny

Edition

knihovnička.cz

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

273

Pages count

273

URL

BibTex


@book{BUT61972,
 author="Zdeněk {Sojka} and Petr {Dostál}",
 title="Elliottovy vlny",
 annote="Monografie pojednává o Ellottových vlnách. Zahrnuje kapitolu pojednávající o akciových trzích, popisuje terminologii vln, je zaměřena na konstrukci a analýzu vln reálných průběhů. Je zmíněna možnost počítačového zpracování.",
 address="Tribun EU, s.r.o",
 booktitle="Elliottovy vlny",
 chapter="61972",
 edition="knihovnička.cz",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU, s.r.o",
 year="2008",
 month="december",
 pages="1--273",
 publisher="Tribun EU, s.r.o",
 type="book"
}