Publication detail

The Advanced Methods of Analyses under Law Uncertainty

DOSTÁL, P.

Original Title

Pokročilé metody analýz za právní nejistoty

Czech Title

Pokročilé metody analýz za právní nejistoty

English Title

The Advanced Methods of Analyses under Law Uncertainty

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.

Czech abstract

Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.

English abstract

Monograph deals with the usage of fuzzy logic in law area. The case studies are solved, where fuzzy logic is as a support of decision - making means, when we work with vague terms that are often used in law practice.

Keywords

advanced methods, analyses, law, uncertainty

RIV year

2009

Released

14.09.2009

Publisher

CERM Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-651-5

Book

Pokročilé metody analýz za právní nejistoty

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

104

Pages count

104

URL

BibTex


@book{BUT61957,
 author="Petr {Dostál}",
 title="Pokročilé metody analýz za právní nejistoty",
 annote="Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.",
 address="CERM Brno",
 booktitle="Pokročilé metody analýz za právní nejistoty",
 chapter="61957",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CERM Brno",
 year="2009",
 month="september",
 pages="1--104",
 publisher="CERM Brno",
 type="book"
}