Publication detail

Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D DCT

FRÝZA, T.

Original Title

Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D DCT

Czech Title

Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D DCT

Language

cs

Original Abstract

Předložená disertační práce pojednává o možnosti komprimovat barevné video signály pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT). Základní snahou všech komprimačních metod je potlačení nadbytečnosti v jednotlivých snímcích a také v čase, mezi sousedními snímky. Metoda 3D DCT využívá současného kódování skupiny snímků a slučuje tak oba požadavky do jediného transformačního kódování. Vytvořený kódovací řetězec 3D DCT je odvozen od standardu JPEG, určený pro komprimaci statických snímků. Obměny, ke kterým muselo dojít ve struktuře kodéru a dekodéru 3D DCT jsou v textu podrobně popsány. Jedná se především o použití vícerozměrné diskrétní kosinové transformace, dále o odlišný způsob kvantování frekvenčních koeficientů, a také o vývoj nových Huffmanových tabulek pro entropické kódování 3D DCT koeficientů. Praktické možnosti komprimační metody byly ověřeny na množině testovacích video sekvencí, které svým obsahem pokrývají širokou škálu aplikací. Bylo zjištěno, že metoda 3D DCT dosahuje nejlepších komprimačních vlastností při kódování scén s pomalým pohybem a velkými plochami shodné barvy. Pro tuto kategorii scén není vyjímkou dosažený kompresní poměr o velikosti převyšující hodnotu 100. Prioritní oblastí použití metody 3D DCT jsou tedy video konference a video telefonie.

Czech abstract

Předložená disertační práce pojednává o možnosti komprimovat barevné video signály pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT). Základní snahou všech komprimačních metod je potlačení nadbytečnosti v jednotlivých snímcích a také v čase, mezi sousedními snímky. Metoda 3D DCT využívá současného kódování skupiny snímků a slučuje tak oba požadavky do jediného transformačního kódování. Vytvořený kódovací řetězec 3D DCT je odvozen od standardu JPEG, určený pro komprimaci statických snímků. Obměny, ke kterým muselo dojít ve struktuře kodéru a dekodéru 3D DCT jsou v textu podrobně popsány. Jedná se především o použití vícerozměrné diskrétní kosinové transformace, dále o odlišný způsob kvantování frekvenčních koeficientů, a také o vývoj nových Huffmanových tabulek pro entropické kódování 3D DCT koeficientů. Praktické možnosti komprimační metody byly ověřeny na množině testovacích video sekvencí, které svým obsahem pokrývají širokou škálu aplikací. Bylo zjištěno, že metoda 3D DCT dosahuje nejlepších komprimačních vlastností při kódování scén s pomalým pohybem a velkými plochami shodné barvy. Pro tuto kategorii scén není vyjímkou dosažený kompresní poměr o velikosti převyšující hodnotu 100. Prioritní oblastí použití metody 3D DCT jsou tedy video konference a video telefonie.

Documents

BibTex


@book{BUT61911,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D DCT",
 annote="Předložená disertační práce pojednává o možnosti komprimovat barevné video signály pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT). Základní snahou všech komprimačních metod je potlačení nadbytečnosti v jednotlivých snímcích a také v čase, mezi sousedními snímky. Metoda 3D DCT využívá současného kódování skupiny snímků a slučuje tak oba požadavky do jediného transformačního kódování. Vytvořený kódovací řetězec 3D DCT je odvozen od standardu JPEG, určený pro komprimaci statických snímků. Obměny, ke kterým muselo dojít ve struktuře kodéru a dekodéru 3D DCT jsou v textu podrobně popsány. Jedná se především o použití vícerozměrné diskrétní kosinové transformace, dále o odlišný způsob kvantování frekvenčních koeficientů, a také o vývoj nových Huffmanových tabulek pro entropické kódování 3D DCT koeficientů. Praktické možnosti komprimační metody byly ověřeny na množině testovacích video sekvencí, které svým obsahem pokrývají širokou škálu aplikací. Bylo zjištěno, že metoda 3D DCT dosahuje nejlepších komprimačních vlastností při kódování scén s pomalým pohybem a velkými plochami shodné barvy. Pro tuto kategorii scén není vyjímkou dosažený kompresní poměr o velikosti převyšující hodnotu 100. Prioritní oblastí použití metody 3D DCT jsou tedy video konference a video telefonie.",
 address="Nakladatelství VUTIUM",
 chapter="61911",
 edition="PhD Thesis",
 institution="Nakladatelství VUTIUM",
 year="2007",
 month="september",
 pages="1--32",
 publisher="Nakladatelství VUTIUM",
 type="book"
}