Publication detail

Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration

JAN, J.

Original Title

Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů

Czech Title

Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů

English Title

Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Kniha poskytuje souvislý výklad teorie číslicového zpracování, analýzy a restaurace signálů, včetně pokročilých metod optimální a adaptivní filtrace, nelineárních postupů a zpracování signálů neuronovými sítěmi. Zahrnuje také principy číslicového zpracování obrazů a komprese signálových dat. Některé partie vycházejí z původního výzkumu autora a také způsob výkladu mnohých kapitol je původní.

Czech abstract

Kniha poskytuje souvislý výklad teorie číslicového zpracování, analýzy a restaurace signálů, včetně pokročilých metod optimální a adaptivní filtrace, nelineárních postupů a zpracování signálů neuronovými sítěmi. Zahrnuje také principy číslicového zpracování obrazů a komprese signálových dat. Některé partie vycházejí z původního výzkumu autora a také způsob výkladu mnohých kapitol je původní.

English abstract

The book provides a consistent description and interpretation of the theory of digital signal processing, analysis and restoration, including advanced methods of optimal and adaptive filtering, non-linear approaches and signal processing by neural networks. It includes also the principles of digital image processing and of compression of signal data. Some parts are reflecting the results of the author's original research; also, the way of presentation of many chapters is original.

Keywords

digital signal processing, signal analysis, discrete transforms, stochastic processes, linear filtering, digital filters, non-linear filtering, averaging, complex signals, correlation analysis, spectral analysis, optimal filtering, adaptive filtering, neural networks, multidimensional signals, image processing, signal compression

Released

01.11.2002

Publisher

VUTIUM Brno

Location

Brno

ISBN

80-214-1558-4

Book

Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, druhé upravené a rozšířené vydání

Edition

vědecké monografie

Edition number

2

Pages from

1

Pages to

427

Pages count

427

URL

knihovny, knihkupectví

BibTex


@book{BUT61700,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů",
 annote="Kniha poskytuje souvislý výklad teorie číslicového zpracování, analýzy a restaurace signálů, včetně pokročilých metod optimální a adaptivní filtrace, nelineárních postupů a zpracování signálů neuronovými sítěmi. Zahrnuje také principy číslicového zpracování obrazů a komprese signálových dat. Některé partie vycházejí z původního výzkumu autora a také způsob výkladu mnohých kapitol je původní.",
 address="VUTIUM Brno",
 booktitle="Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, druhé upravené a rozšířené vydání",
 chapter="61700",
 edition="vědecké monografie",
 institution="VUTIUM Brno",
 year="2002",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="VUTIUM Brno",
 type="book"
}