Publication detail

Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton

Original Title

Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton

Czech Title

Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton

Language

cs

Original Abstract

Navrhování betonových konstrukcí- 2. Prvky z předpjatého betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.

Czech abstract

Navrhování betonových konstrukcí- 2. Prvky z předpjatého betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.

BibTex


@book{BUT61696,
 author="Jaroslav {Procházka} and Petr {Štěpánek} and L'udovít {Fillo} and Milan {Kalný} and Vlastimil {Šrůma} and Jaroslav {Navrátil} and Jan {Vítek}",
 title="Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton",
 annote="Navrhování betonových konstrukcí- 2. Prvky z předpjatého betonu. Proces navrhování, materiály - beton a výztužná ocel, trvanlivost, navrhování pro mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, konstrukční zásady.",
 address="ČBS Servis",
 booktitle="Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu",
 chapter="61696",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis",
 year="2010",
 month="february",
 publisher="ČBS Servis",
 type="book"
}