Publication detail

Statistický model optického směrového spoje

Original Title

Statistický model optického směrového spoje

Czech Title

Statistický model optického směrového spoje

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je uvedena definice optických směrových spojů, jejich výhody a nevýhody. Předveden je stacionární a statistický model optického směrového spoje. V rámci statistického modelu jsou uvedeny vztahy, podle kterých lze pro danou rezervu spoje určit pravděpodobnost krátkodobých přerušení a procento času nedostupnosti spoje. Prezentována je experimentálně získaná hustota pravděpodobnosti dlouhodobých ztrát a uvedeny jsou základní parametry použitého měřicího spoje a výpočet procenta času nedostupnosti spoje.

Czech abstract

V příspěvku je uvedena definice optických směrových spojů, jejich výhody a nevýhody. Předveden je stacionární a statistický model optického směrového spoje. V rámci statistického modelu jsou uvedeny vztahy, podle kterých lze pro danou rezervu spoje určit pravděpodobnost krátkodobých přerušení a procento času nedostupnosti spoje. Prezentována je experimentálně získaná hustota pravděpodobnosti dlouhodobých ztrát a uvedeny jsou základní parametry použitého měřicího spoje a výpočet procenta času nedostupnosti spoje.

BibTex


@inproceedings{BUT6169,
 author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and David {Hlaváč} and Viera {Biolková}",
 title="Statistický model optického směrového spoje",
 annote="V příspěvku je uvedena definice optických směrových spojů, jejich výhody a nevýhody. Předveden je stacionární a statistický model optického směrového spoje. V rámci statistického modelu jsou uvedeny vztahy, podle kterých lze pro danou rezervu spoje určit pravděpodobnost krátkodobých přerušení a procento času nedostupnosti spoje. Prezentována je experimentálně získaná hustota pravděpodobnosti dlouhodobých ztrát a uvedeny jsou základní parametry použitého měřicího spoje a výpočet procenta času nedostupnosti spoje.",
 address="TECH-MARKET Praha",
 booktitle="Optické komunikace O.K.´2001",
 chapter="6169",
 institution="TECH-MARKET Praha",
 year="2001",
 month="november",
 pages="71",
 publisher="TECH-MARKET Praha",
 type="conference paper"
}