Publication detail

NOVÁ METODA KOMPENZACE CHYB VZNIKAJÍCÍCH TECHNIKOU SPÍNANÝCH KAPACITORŮ V PŘEVODNÍCÍCH AD

Original Title

NOVÁ METODA KOMPENZACE CHYB VZNIKAJÍCÍCH TECHNIKOU SPÍNANÝCH KAPACITORŮ V PŘEVODNÍCÍCH AD

Czech Title

NOVÁ METODA KOMPENZACE CHYB VZNIKAJÍCÍCH TECHNIKOU SPÍNANÝCH KAPACITORŮ V PŘEVODNÍCÍCH AD

Language

cs

Original Abstract

Tato práce prezentuje novou metodu kompenzace chyb, které vznikají použitím techniky SC v převodnících AD. Jedná se o postkalibrační techniku, která spolu s již známými principy řeší komplexně problém využití SC obvodů zejména v řetězových převodnících AD.

Czech abstract

Tato práce prezentuje novou metodu kompenzace chyb, které vznikají použitím techniky SC v převodnících AD. Jedná se o postkalibrační techniku, která spolu s již známými principy řeší komplexně problém využití SC obvodů zejména v řetězových převodnících AD.

Documents

BibTex


@book{BUT61629,
 author="Jiří {Háze}",
 title="NOVÁ METODA KOMPENZACE CHYB VZNIKAJÍCÍCH TECHNIKOU SPÍNANÝCH KAPACITORŮ V PŘEVODNÍCÍCH AD",
 annote="Tato práce prezentuje novou metodu kompenzace chyb, které vznikají použitím techniky SC v převodnících AD. Jedná se o postkalibrační techniku, která spolu s již známými principy řeší komplexně problém využití SC obvodů zejména v řetězových převodnících AD.",
 address="VUTIUM",
 chapter="61629",
 edition="Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně - Edice PhD Thesis",
 institution="VUTIUM",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}