Publication detail

Přenos tepla a látky

Original Title

Přenos tepla a látky

Czech Title

Přenos tepla a látky

Language

cs

Original Abstract

Skriptum Přenos tepla a látky je určeno pro předmět Přenos tepla a látky pro posluchače oborů Technika prostředí, Tepelné a jaderné stroje a zařízení a Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení v 2. ročníku magisterského studia. Skriptum pokrývá tři základní mechanismy přenosu tepla, tj. vedení tepla, přenos tepla konvekcí a záření. V kapitolách o vedení tepla je pozornost věnována základním úvahám, vycházejícím z 1.zákona termodynamiky. Dále je probráno 1D vedení tepla i s vnitřními zdroji, dále nestacionární vedení tepla (kapacitní metoda, polonekonečné těleso, metoda podobnosti) a vedení tepla na žebrovaných površích. V kapitolách o konvektivním přenosu tepla jsou probrány mezní vrstvy, přenos tepla při vnitřním proudění v potrubích, laminární a turbulentní režim, dále přirozená konvekce, kondenzace a var. Následuje kapitola o tepelných výměnících, kde je probrána kromě metody středního logaritmického teplotního spádu i metoda "efektivnost-NTU". V posledních kapitolách je pozornost věnována přenosu tepla zářením, včetně soustav s více jak dvěma povrchy a s refraktorem a zářením plynů. Jako přílohy jsou uvedeny tabulky kriteriálních rovnic, grafy pro určení úhlových faktorů pro záření a tabulky fyzikálních vlastností látek.

Czech abstract

Skriptum Přenos tepla a látky je určeno pro předmět Přenos tepla a látky pro posluchače oborů Technika prostředí, Tepelné a jaderné stroje a zařízení a Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení v 2. ročníku magisterského studia. Skriptum pokrývá tři základní mechanismy přenosu tepla, tj. vedení tepla, přenos tepla konvekcí a záření. V kapitolách o vedení tepla je pozornost věnována základním úvahám, vycházejícím z 1.zákona termodynamiky. Dále je probráno 1D vedení tepla i s vnitřními zdroji, dále nestacionární vedení tepla (kapacitní metoda, polonekonečné těleso, metoda podobnosti) a vedení tepla na žebrovaných površích. V kapitolách o konvektivním přenosu tepla jsou probrány mezní vrstvy, přenos tepla při vnitřním proudění v potrubích, laminární a turbulentní režim, dále přirozená konvekce, kondenzace a var. Následuje kapitola o tepelných výměnících, kde je probrána kromě metody středního logaritmického teplotního spádu i metoda "efektivnost-NTU". V posledních kapitolách je pozornost věnována přenosu tepla zářením, včetně soustav s více jak dvěma povrchy a s refraktorem a zářením plynů. Jako přílohy jsou uvedeny tabulky kriteriálních rovnic, grafy pro určení úhlových faktorů pro záření a tabulky fyzikálních vlastností látek.

BibTex


@book{BUT61311,
 author="Miroslav {Jícha}",
 title="Přenos tepla a látky",
 annote="Skriptum Přenos tepla a látky je určeno pro předmět Přenos tepla a látky pro posluchače oborů Technika prostředí, Tepelné a jaderné stroje a zařízení a Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení v 2. ročníku magisterského studia. 
Skriptum pokrývá tři základní mechanismy přenosu tepla, tj. vedení tepla, přenos tepla konvekcí a záření. 
V kapitolách o vedení tepla je pozornost věnována základním úvahám, vycházejícím z 1.zákona termodynamiky. Dále je probráno 1D vedení tepla i s vnitřními zdroji, dále nestacionární vedení tepla (kapacitní metoda, polonekonečné těleso, metoda podobnosti) a vedení tepla na žebrovaných površích.
V kapitolách o konvektivním přenosu tepla jsou probrány mezní vrstvy, přenos tepla při vnitřním proudění v potrubích, laminární a turbulentní režim, dále přirozená konvekce, kondenzace a var. Následuje kapitola o tepelných výměnících, kde je probrána kromě metody středního logaritmického teplotního spádu i metoda "efektivnost-NTU". 
V posledních kapitolách je pozornost věnována přenosu tepla zářením, včetně soustav s více jak dvěma povrchy a s refraktorem a zářením plynů.
Jako přílohy jsou uvedeny tabulky kriteriálních rovnic, grafy pro určení úhlových faktorů pro záření a tabulky fyzikálních vlastností látek.
",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="61311",
 edition="vysokoškolské skriptum",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}