Publication detail

Analytická geometrie v příkladech

POLCEROVÁ, M., BAYER, J.

Original Title

Analytická geometrie v příkladech

Czech Title

Analytická geometrie v příkladech

Language

cs

Original Abstract

Analytická geometrie v příkladech seznamuje studenty se základy analytické geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině i v prostoru a obsahuje příklady řešené i příklady k procvičení.

Czech abstract

Analytická geometrie v příkladech seznamuje studenty se základy analytické geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině i v prostoru a obsahuje příklady řešené i příklady k procvičení.

Documents

BibTex


@misc{BUT61254,
 author="Marie {Polcerová} and Jaroslav {Bayer}",
 title="Analytická geometrie v příkladech",
 annote="Analytická geometrie v příkladech seznamuje studenty se základy analytické geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině i v prostoru a obsahuje příklady řešené i příklady k procvičení.",
 address="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 booktitle="Analytická geometrie v příkladech",
 chapter="61254",
 edition="první vydání",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 year="2000",
 month="january",
 pages="1--66",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 type="course reader"
}