Publication detail

Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields

ODSTRČILÍK, J. KOLÁŘ, R. JAN, J. GAZÁREK, J.

Original Title

Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields

Czech Title

Texturní analýza vrstvy nervových vláken pomocí Markovských náhodných polí

English Title

Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

The contribution deals with the textural analysis of fundus images aimed to support diagnosis of glaucoma. The method utilizes Markov random fields texture modeling.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá texturní analýzou vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu. Metoda využívá Markovská náhodná pole za účelem modelování textury.

English abstract

The contribution deals with the textural analysis of fundus images aimed to support diagnosis of glaucoma. The method utilizes Markov random fields texture modeling.

Keywords

glaucoma, texture analysis, markov random fields, retinal nerve fiber layer, fundus images

Released

02.12.2010

Publisher

UTIA AV ČR

Location

Praha, ČR

Pages from

49

Pages to

49

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT61064,
 author="Jan {Odstrčilík} and Radim {Kolář} and Jiří {Jan} and Jiří {Gazárek}",
 title="Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields",
 annote="The contribution deals with the textural analysis of fundus images aimed to support diagnosis of glaucoma. The method utilizes Markov random fields texture modeling.",
 address="UTIA AV ČR",
 booktitle="Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making",
 chapter="61064",
 edition="UTIA",
 institution="UTIA AV ČR",
 year="2010",
 month="december",
 pages="49--49",
 publisher="UTIA AV ČR",
 type="abstract"
}