Publication detail

3D Regularized Speed-Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography

JIŘÍK, R. PETERLÍK, I. JAN, J. RUITER, N. ZAPF, M.

Original Title

3D Regularized Speed-Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography

Czech Title

3D regularizovaná rekonstrukce rychlostních map v ultrazvukové průzvučné tomografii

English Title

3D Regularized Speed-Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

The paper is focused on ultrasonic transmission tomography as a potential medical imaging modality for breast cancer diagnosis. Ultrasound speed is one of the tissue parameters which are related to the pathological tissue state. An alternative to the commonly used filtered backprojection is presented, which can solve the problem of sparse transducer distribution. It is based on regularization of the image reconstruction problem which imposes smoothness in the resulting images while preserving edges. The approach is analyzed on synthetic data sets and illustrated on data acquired on a tissue phantom.

Czech abstract

Je zde popsáno a vyhodnoceno řešení rekonstrukce 3D obrazů rychlosti šíření ultrazvuku na základě dat měřených průzvučným ultrazvukovým tomografem. Rekonstrukce je řešena algebraickou rekonstrukční technikou rozšířenou o regularizaci předpokládající po částech homogenní 3D obraz. Jsou prezentovány výsledky na simulovaných datech a na datech měřených na fantomu prsu.

English abstract

The paper is focused on ultrasonic transmission tomography as a potential medical imaging modality for breast cancer diagnosis. Ultrasound speed is one of the tissue parameters which are related to the pathological tissue state. An alternative to the commonly used filtered backprojection is presented, which can solve the problem of sparse transducer distribution. It is based on regularization of the image reconstruction problem which imposes smoothness in the resulting images while preserving edges. The approach is analyzed on synthetic data sets and illustrated on data acquired on a tissue phantom.

Keywords

ultrasound transmission tomography, regularization, ultrasound speed

Released

20.09.2009

Publisher

IEEE

BibTex


@misc{BUT60804,
 author="Radovan {Jiřík} and Igor {Peterlík} and Jiří {Jan} and Nicole {Ruiter} and Michael {Zapf}",
 title="3D Regularized Speed-Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography",
 annote="The paper is focused on ultrasonic transmission
tomography as a potential medical imaging modality for breast
cancer diagnosis. Ultrasound speed is one of the tissue parameters
which are related to the pathological tissue state. An alternative to
the commonly used filtered backprojection is presented, which
can solve the problem of sparse transducer distribution. It is
based on regularization of the image reconstruction problem
which imposes smoothness in the resulting images while preserving
edges. The approach is analyzed on synthetic data sets
and illustrated on data acquired on a tissue phantom.",
 address="IEEE",
 booktitle="Abstracts of 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium, Roma",
 chapter="60804",
 institution="IEEE",
 year="2009",
 month="september",
 publisher="IEEE",
 type="abstract"
}