Publication detail

Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images

ODSTRČILÍK, J. JAN, J. KOLÁŘ, R.

Original Title

Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images

Czech Title

Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí přizpůsobených filtrů

English Title

Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

A abstract of contribution to the 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making aimed to Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images.

Czech abstract

Abstrakt na konferenci 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making zabývající se segmentací cévního řečiště na snímcích sítnice.

English abstract

A abstract of contribution to the 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making aimed to Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images.

Keywords

Retina, Retinal Vessel, Segmentation, Glaucoma

Released

29.11.2009

Pages from

48

Pages to

48

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT60801,
 author="Jan {Odstrčilík} and Jiří {Jan} and Radim {Kolář}",
 title="Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images",
 annote="A abstract of contribution to the 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making aimed to Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images.",
 booktitle="Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making",
 chapter="60801",
 edition="Ústav teorie informace AV ČR, v.v.i.",
 year="2009",
 month="november",
 pages="48--48",
 type="abstract"
}