Publication detail

Local detection of electromagnetic energy transport below the diffraction limit in metal nanoparticle plasmon waveguides

GRMELA, L. TOMÁNEK, P.

Original Title

Local detection of electromagnetic energy transport below the diffraction limit in metal nanoparticle plasmon waveguides

Czech Title

Lokální detekce transportu elektromagnetické energie pod difrakčním limitem v plazmonovém vlnovodu sestávajícím z kovových nanočástic

English Title

Local detection of electromagnetic energy transport below the diffraction limit in metal nanoparticle plasmon waveguides

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Achieving control of light-material interactions for photonic device applications at nanoscale dimensions will require structures that guide electromagnetic energy with a lateral mode confinement below the diffraction limit of light. This cannot be achieved by using conventional waveguides or photonic crystals. It has been suggested that electromagnetic energy can be guided below the diffraction limit along chains of closely spaced metal nanoparticles that convert the optical mode into non-radiating surface plasmons. A variety of methods such as electron beam lithography and self-assembly have been used to construct metal nanoparticle plasmon waveguides. However, all investigations of the optical properties of these waveguides have so far been confined to collective excitations, and direct experimental evidence for energy transport along plasmon waveguides has proved elusive. Here we present observations of electromagnetic energy transport from a localized subwavelength source to a localized detector over distances of about 0.5 m in plasmon waveguides consisting of closely spaced silver rods. The waveguides are excited by the tip of a scanning near-field optical microscope, and energy transport is probed by using fluorescent nanospheres.

Czech abstract

Umožnění kontrolovaných interakcí světla s materiálem vyžadují ve fotonických zařízeních nanostruktury, které vedou elektromagnetickou energii tak, že příčný rozměr modu je pod hranicí rozlišovací schopnosti. To není možné pomocí fotonických krystalů, nýbrž jen pomocí řetízků složených z těsně vedle sebe ležících kovových nanočástic, které převádějí optický zářivý mod do nezářivých povrchových plazmonů. V příspěvku prezentujeme pozorování transportu elektromagnetické energie z lokalizovaného zdroje subvlnových rozměrů k lokalizovanému detektoru ve vzdálenosti 500 nm v plazmonovém vlnovodu složeném z těsně navazujících stříbrných částic. Vlnovody jsou excitovány hrotem SNOM mikroskopu a energie transportu je měřena pomocí fluorescenčních nanokuliček.

English abstract

Achieving control of light-material interactions for photonic device applications at nanoscale dimensions will require structures that guide electromagnetic energy with a lateral mode confinement below the diffraction limit of light. This cannot be achieved by using conventional waveguides or photonic crystals. It has been suggested that electromagnetic energy can be guided below the diffraction limit along chains of closely spaced metal nanoparticles that convert the optical mode into non-radiating surface plasmons. A variety of methods such as electron beam lithography and self-assembly have been used to construct metal nanoparticle plasmon waveguides. However, all investigations of the optical properties of these waveguides have so far been confined to collective excitations, and direct experimental evidence for energy transport along plasmon waveguides has proved elusive. Here we present observations of electromagnetic energy transport from a localized subwavelength source to a localized detector over distances of about 0.5 m in plasmon waveguides consisting of closely spaced silver rods. The waveguides are excited by the tip of a scanning near-field optical microscope, and energy transport is probed by using fluorescent nanospheres.

Keywords

surface plasmon-polaritons, nanophotonics, nanooptics, integrated optics

Released

08.11.2005

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Location

Brno

Pages from

32

Pages to

32

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT60473,
 author="Lubomír {Grmela} and Pavel {Tománek}",
 title="Local detection of electromagnetic energy transport below the diffraction limit in metal nanoparticle plasmon waveguides",
 annote="Achieving control of light-material interactions for photonic device applications at nanoscale dimensions will require structures that guide electromagnetic energy with a lateral mode confinement below the diffraction limit of light. This cannot be achieved by using conventional waveguides or photonic crystals. It has been suggested that electromagnetic energy can be guided below the diffraction limit along chains of closely spaced metal nanoparticles that convert the optical mode into non-radiating surface plasmons. A variety of methods such as electron beam lithography and self-assembly have been used to construct metal nanoparticle plasmon waveguides. However, all investigations of the optical properties of these waveguides have so far been confined to collective excitations, and direct experimental evidence for energy transport along plasmon waveguides has proved elusive. Here we present observations of electromagnetic energy transport from a localized subwavelength source to a localized detector over distances of about 0.5 m in plasmon waveguides consisting of closely spaced silver rods. The waveguides are excited by the tip of a scanning near-field optical microscope, and energy transport is probed by using fluorescent nanospheres.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 chapter="60473",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2005",
 month="november",
 pages="32--32",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="abstract"
}