Publication detail

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

Original Title

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

Czech Title

Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.

Czech abstract

V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.

BibTex


@inproceedings{BUT6043,
 author="Jaroslav {Katolický} and Jiří {Pospíšil} and Miroslav {Jícha}",
 title="Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů",
 annote="V příspěvku je prezentována predikce šíření exhalací produkovaných dopravou. Řešení bylo realizováno pomocí CFD programu StarCD do kterého byly implementovány speciální výpočtové subrutiny umožňující zahrnout do řešení vliv pohybujících se automobilů. Tyto subrutiny jsou založeny na 3D Eulerově – Lagrangeově přístupu pro pohybující se objekty a umožňují zahrnout dořešení vliv pohybujících se automobilů na proudové pole včetně turbulence indukované dopravou [2]. Významnou výhodou tohoto přístupu je možnost rozlišení příspěvku znečištění z jednotlivých zdrojů na celkové pole koncentrací. Tzn., že je možné, např. odlišit vliv portálu tunelu, liniových zdrojů z automobilů na komunikacích a nebo hodnoty koncentrací pozadí. Jsou zde prezentovány výsledky získané aplikací této metody v oblasti mezi portály Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka v Praze.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 booktitle="20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku, Kouty nad Desnou",
 chapter="6043",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 year="2001",
 month="january",
 pages="81",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}