Publication detail

Teorie zavedení simulovaného prostředí EPD a PDM do výuky.

Original Title

Teorie zavedení simulovaného prostředí EPD a PDM do výuky.

Czech Title

Teorie zavedení simulovaného prostředí EPD a PDM do výuky.

Language

cs

Original Abstract

V práci je nejprve popsána stručná problematika PDM a elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary diferenciální komory, na kterých je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza čerpání pro vytvoření vakua. Výsledky analýzy budou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu zabránění jeho rozptylu.

Czech abstract

V práci je nejprve popsána stručná problematika PDM a elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary diferenciální komory, na kterých je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza čerpání pro vytvoření vakua. Výsledky analýzy budou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu zabránění jeho rozptylu.

BibTex


@misc{BUT59800,
  author="Jiří {Maxa} and Vilém {Neděla}",
  title="Teorie zavedení simulovaného prostředí EPD a PDM do výuky.",
  annote="V práci je nejprve popsána stručná problematika PDM a elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary diferenciální komory, na kterých je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza čerpání pro vytvoření vakua. Výsledky analýzy budou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu zabránění jeho rozptylu.",
  chapter="59800",
  year="2007",
  month="october",
  pages="1",
  type="course reader"
}