Publication detail

Řízení a správa dat.

Original Title

Řízení a správa dat.

Czech Title

Řízení a správa dat.

Language

cs

Original Abstract

Technologie Elektronické definice výrobku (Electronics Product Definition - EPD), Systémů správy dat (Product Data Management - PDM) a Životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM) představují moderní trendy v oblasti technické přípravy výroby (TPV), a představují v této oblasti novou kvalitu. Efektivita využití těchto technologií je pro konkrétní výrobní společnosti vysoce závislá na správné volbě systému a správnému uživatelskému přizpůsobení nakoupených technologií. Hlavním problémem v ČR je, že podniky nemají dostatečné znalosti problematiky, a proto u nich neexistuje koncepční systém výběru systému. Z toho pramení situace, kdy situace výběru je postavena následovně: Situace při přechodu na nové technologie je u nás obvykle taková, že podnik přichází k dodavatelské firmě s neujasněnými požadavky, nedokáže se v dostatečné hloubce orientovat a výběr systému je tak v podstatě veden ze strany oslovené dodavatelské firmy. Ve skutečnosti je ale třeba, aby do podniku přicházeli lidé vybaveni potřebnými základními informacemi o dané problematice a řízení výběru systému podnik vedl kvalifikovaně sám mezi větším množstvím oslovených firem. Z tohoto důvodu skripta m.j. obsahují i zpracovanou metodiku výběru systému PDM/PLM, kterou mohou studenti použít jako výchozí bod případného rozhodování a vyvarovat podnik problémů z nezkušenosti a z toho plynoucích vysokých ztrát. Systémy PDM/PLM jsou pojmy zahrnující tak širokou oblast, že pro jejich řešení neexistuje hotový produkt, ale řešení této oblasti je ve skutečnosti službou, nikoliv prodejem hotového produktu.

Czech abstract

Technologie Elektronické definice výrobku (Electronics Product Definition - EPD), Systémů správy dat (Product Data Management - PDM) a Životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM) představují moderní trendy v oblasti technické přípravy výroby (TPV), a představují v této oblasti novou kvalitu. Efektivita využití těchto technologií je pro konkrétní výrobní společnosti vysoce závislá na správné volbě systému a správnému uživatelskému přizpůsobení nakoupených technologií. Hlavním problémem v ČR je, že podniky nemají dostatečné znalosti problematiky, a proto u nich neexistuje koncepční systém výběru systému. Z toho pramení situace, kdy situace výběru je postavena následovně: Situace při přechodu na nové technologie je u nás obvykle taková, že podnik přichází k dodavatelské firmě s neujasněnými požadavky, nedokáže se v dostatečné hloubce orientovat a výběr systému je tak v podstatě veden ze strany oslovené dodavatelské firmy. Ve skutečnosti je ale třeba, aby do podniku přicházeli lidé vybaveni potřebnými základními informacemi o dané problematice a řízení výběru systému podnik vedl kvalifikovaně sám mezi větším množstvím oslovených firem. Z tohoto důvodu skripta m.j. obsahují i zpracovanou metodiku výběru systému PDM/PLM, kterou mohou studenti použít jako výchozí bod případného rozhodování a vyvarovat podnik problémů z nezkušenosti a z toho plynoucích vysokých ztrát. Systémy PDM/PLM jsou pojmy zahrnující tak širokou oblast, že pro jejich řešení neexistuje hotový produkt, ale řešení této oblasti je ve skutečnosti službou, nikoliv prodejem hotového produktu.

BibTex


@misc{BUT59494,
  author="Jiří {Maxa}",
  title="Řízení a správa dat.",
  annote="Technologie Elektronické definice výrobku (Electronics Product Definition - EPD), Systémů správy dat (Product Data Management - PDM) a Životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM) představují moderní trendy v oblasti technické přípravy výroby (TPV), a představují v této oblasti novou kvalitu. Efektivita využití těchto technologií je pro  konkrétní výrobní společnosti vysoce závislá na správné volbě systému a správnému uživatelskému přizpůsobení  nakoupených technologií. 
Hlavním problémem v ČR je, že podniky nemají dostatečné znalosti problematiky, a proto u nich neexistuje koncepční systém výběru systému. Z toho pramení situace, kdy situace výběru je postavena následovně:
Situace při přechodu na nové technologie je u nás obvykle taková, že podnik přichází k dodavatelské firmě s neujasněnými požadavky, nedokáže se v dostatečné hloubce orientovat a výběr systému je tak v podstatě veden ze strany oslovené dodavatelské firmy.
Ve skutečnosti je ale třeba, aby do podniku přicházeli lidé vybaveni potřebnými základními informacemi o dané problematice a řízení výběru systému podnik vedl kvalifikovaně sám mezi větším množstvím oslovených firem.
Z tohoto důvodu skripta m.j. obsahují i zpracovanou metodiku výběru systému PDM/PLM, kterou mohou studenti použít jako výchozí bod případného rozhodování a vyvarovat podnik problémů z nezkušenosti a z toho plynoucích vysokých ztrát. Systémy PDM/PLM jsou pojmy zahrnující tak širokou oblast, že pro jejich řešení neexistuje hotový produkt, ale řešení této oblasti je ve skutečnosti službou, nikoliv prodejem hotového produktu.",
  chapter="59494",
  year="2006",
  month="january",
  pages="1",
  type="course reader"
}