Publication detail

Digital signal processing and analysis

KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J.

Original Title

Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102)

Czech Title

Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102)

English Title

Digital signal processing and analysis

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, amplitudová multiplikativní modulace, komplexní signály a SSB modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

Czech abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, amplitudová multiplikativní modulace, komplexní signály a SSB modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

English abstract

Linear filtering of digital signals, signal enhancement by averaging, multiplicative modulation, complex signals, SSB modulation, correlation analysis, spectral analysis, inverse filtering and restoration of signals in noise.

Keywords

Digital linear filtering, design of digital filters, averaging, complex signals, SSB modulation, correlation analysis, spectral analysis, inverse filtering, Wiener filtring

Released

30.11.2003

Publisher

FEKT VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

85

Pages count

85

URL

BibTex


@misc{BUT58761,
 author="Jiří {Kozumplík} and Radim {Kolář} and Jiří {Jan}",
 title="Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102)",
 annote="Lineární filtrace číslicových signálů,
kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, 
amplitudová multiplikativní modulace, komplexní signály a SSB modulace, 
korelační analýza signálů,
spektrální analýza signálů,
inverzní filtrace a restaurace signálů.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="58761",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2003",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="course reader"
}