Publication detail

Signály a soustavy

Original Title

Signály a soustavy

Czech Title

Signály a soustavy

Language

cs

Original Abstract

Základy teorie signálu a soustav se spojitým časem a s diskrétním časem. Základy sdělovací techniky. Teoretickým a sjednocujícím prvkem jsou Fourierovská zobrazení.

Czech abstract

Základy teorie signálu a soustav se spojitým časem a s diskrétním časem. Základy sdělovací techniky. Teoretickým a sjednocujícím prvkem jsou Fourierovská zobrazení.

BibTex


@misc{BUT58713,
 author="Vladimír {Šebesta} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Signály a soustavy",
 annote="Základy teorie signálu a soustav se spojitým časem a s diskrétním časem. Základy sdělovací techniky. Teoretickým a sjednocujícím prvkem jsou Fourierovská zobrazení.

",
 address="VUT v Brně",
 chapter="58713",
 institution="VUT v Brně",
 year="2003",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}