Publication detail

Digital Signal Processing in Matlab

KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J.

Original Title

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

Czech Title

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

English Title

Digital Signal Processing in Matlab

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

Czech abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

English abstract

Linear filtering of signals and principles of filter design, signal enhancement by averaging, multiplicative amplitude modulation, single-sideband modulation, correlation analysis, spectral analysis, inverse filtering and restoration of signals in noise,

Keywords

Digital filtering, IIR filters design, FIR filters design, averaging, amplitude modulation, single-sideband modulation, correlation analysis, spectral analysis, inverse filters, Wiener filtering

Released

01.10.2001

Publisher

VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství

Location

Brno

ISBN

80-214-1964-4

Book

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

Edition number

1

Pages count

73

URL

Areálová knihovna VUT v Brně, Purkyňova 118, knihovna Ústavu biomedicínského inženýrství

BibTex


@misc{BUT58673,
 author="Jiří {Kozumplík} and Radim {Kolář} and Jiří {Jan}",
 title="Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab",
 annote="Lineární filtrace číslicových signálů, 
kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, 
korelační analýza signálů, 
spektrální analýza signálů, 
inverzní filtrace a restaurace signálů.",
 address="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 booktitle="Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab",
 chapter="58673",
 institution="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 year="2001",
 month="october",
 publisher="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 type="course reader"
}