Publication detail

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

Original Title

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

Czech Title

Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab

Language

cs

Original Abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

Czech abstract

Lineární filtrace číslicových signálů, kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, korelační analýza signálů, spektrální analýza signálů, inverzní filtrace a restaurace signálů.

BibTex


@misc{BUT58673,
 author="Jiří {Kozumplík} and Radim {Kolář} and Jiří {Jan}",
 title="Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab",
 annote="Lineární filtrace číslicových signálů, 
kumulační metody a zvýrazňování signálu v šumu, multiplikativní amplitudové modulace, 
korelační analýza signálů, 
spektrální analýza signálů, 
inverzní filtrace a restaurace signálů.",
 address="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 booktitle="Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab",
 chapter="58673",
 institution="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 year="2001",
 month="october",
 publisher="VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství",
 type="course reader"
}