Publication detail

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

Original Title

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

Czech Title

Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika

Language

cs

Original Abstract

Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.

Czech abstract

Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.

BibTex


@misc{BUT58461,
 author="Milena {Kheilová} and Karel {Liedermann} and Pavel {Tománek} and Vladimír {Zdražil}",
 title="Kmity a vlny- Termodynamika - Optika - Moderní fyzika",
 annote="Harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity. Postupná harmonická vlna, interference vln. Základní zákony geometrické optiky, vláknové optiky, interference a difrakce světelných vln. Teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Chování částic v mikrosvětě, pásová teorie pevných látek.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Fyzika2",
 chapter="58461",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="course reader"
}