Publication detail

Signály a soustavy - přednášky, Elektronický učební text REL026.

ŠEBESTA, V., SMÉKAL, Z.

Original Title

Signály a soustavy - přednášky, Elektronický učební text REL026.

Czech Title

Signály a soustavy - přednášky, Elektronický učební text REL026.

Language

cs

Original Abstract

Skriptum Signály a soustavy má studenty seznámit se základními vlastnostmi signálů a soustav, jejich popisem a s působením soustav na signál. Autoři si vzali za úkol napsat srozumitelnou učebnici. Jedná se o předmět úvodní. Přesto lze říci, že zvládnutí učiva přinese studentovi schopnost používat některé v technické praxi velmi užitečné nástroje analýzy a zpracování signálů. Skripta obsahují základní nástroje Fourierovské analýzy signálů se spojitým časem i signálů s diskrétním časem. Dále obsahují základní údaje o systémech se spojitým časem a s diskrétním časem. Pozornost je věnována i signálům náhodným. V závěru jsou probrány základní pojmy moderních komunikačních soustav.

Czech abstract

Skriptum Signály a soustavy má studenty seznámit se základními vlastnostmi signálů a soustav, jejich popisem a s působením soustav na signál. Autoři si vzali za úkol napsat srozumitelnou učebnici. Jedná se o předmět úvodní. Přesto lze říci, že zvládnutí učiva přinese studentovi schopnost používat některé v technické praxi velmi užitečné nástroje analýzy a zpracování signálů. Skripta obsahují základní nástroje Fourierovské analýzy signálů se spojitým časem i signálů s diskrétním časem. Dále obsahují základní údaje o systémech se spojitým časem a s diskrétním časem. Pozornost je věnována i signálům náhodným. V závěru jsou probrány základní pojmy moderních komunikačních soustav.

Documents

BibTex


@misc{BUT58459,
 author="Vladimír {Šebesta} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Signály a soustavy - přednášky, Elektronický učební text REL026.",
 annote="Skriptum Signály a soustavy má studenty seznámit se základními vlastnostmi signálů a soustav, jejich popisem a s působením soustav na signál. Autoři si vzali za úkol napsat srozumitelnou učebnici. Jedná se o předmět úvodní. Přesto lze říci, že zvládnutí učiva přinese studentovi schopnost používat některé v technické praxi velmi užitečné nástroje analýzy a zpracování signálů. 
Skripta obsahují základní nástroje Fourierovské analýzy signálů se spojitým časem i signálů s diskrétním časem. Dále obsahují základní údaje o systémech se spojitým časem a s diskrétním časem. Pozornost je věnována i signálům náhodným. V závěru jsou probrány základní pojmy moderních komunikačních soustav. 
",
 address="FEKT VUT Brno",
 booktitle="Signály a soustavy",
 chapter="58459",
 institution="FEKT VUT Brno",
 year="2002",
 month="november",
 publisher="FEKT VUT Brno",
 type="course reader"
}