Publication detail

Optimalizovaný návrh stožárů

Original Title

Optimalizovaný návrh stožárů

Czech Title

Optimalizovaný návrh stožárů

Language

cs

Original Abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

Czech abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

BibTex


@techreport{BUT58183,
  author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
  title="Optimalizovaný návrh stožárů",
  annote="Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.",
  chapter="58183",
  edition="CIDEAS",
  year="2008",
  month="november",
  pages="1--11",
  type="report"
}