Publication detail

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Original Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Czech Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Language

cs

Original Abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

Czech abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

BibTex


@techreport{BUT58020,
  author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
  title="Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie",
  annote="Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.",
  chapter="58020",
  edition="CIDEAS",
  year="2007",
  month="december",
  pages="1--17",
  type="report"
}