Publication detail

Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor

Original Title

Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor

Czech Title

Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor

Language

cs

Original Abstract

Byl zpracován výpočtový program pro určení stavových veličin vybraných plynů; výpočtový model pro simulační výpočty tepelného oběhu; optimalizace pro osm variant. Stanoveny základní výpočtové a konstrukční parametry

Czech abstract

Byl zpracován výpočtový program pro určení stavových veličin vybraných plynů; výpočtový model pro simulační výpočty tepelného oběhu; optimalizace pro osm variant. Stanoveny základní výpočtové a konstrukční parametry

BibTex


@techreport{BUT57961,
  author="Jan {Fiedler} and Hugo {Šen}",
  title="Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor",
  annote="Byl zpracován výpočtový program pro určení stavových veličin vybraných plynů; výpočtový model pro simulační výpočty tepelného oběhu; optimalizace pro osm variant. Stanoveny základní výpočtové a konstrukční parametry",
  booktitle="VUT-FSI-EU-QR-004-2007",
  chapter="57961",
  edition="první",
  year="2007",
  month="november",
  type="report"
}