Publication detail

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Original Title

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Czech Title

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Language

cs

Original Abstract

V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.

Czech abstract

V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.

BibTex


@techreport{BUT57835,
  author="Vladimír {Blažek} and Jiří {Drápela} and Jaroslav {Špaček}",
  title="Inovace předmětu distribuce elektrické energie",
  annote="V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.",
  chapter="57835",
  edition="1",
  year="2007",
  month="january",
  pages="1",
  type="report"
}