Publication detail

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Blažek, V., Drápela, J., Špaček, J.

Original Title

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Czech Title

Inovace předmětu distribuce elektrické energie

Language

cs

Original Abstract

V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.

Czech abstract

V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57835,
  author="Vladimír {Blažek} and Jiří {Drápela} and Jaroslav {Špaček}",
  title="Inovace předmětu distribuce elektrické energie",
  annote="V rámci projektu byly inovovány tři laboratorní úlohy, pomocí kterých se asi 120 studentů prezenční a kombinované formy studia seznámí s velice aktuálními, specifickými, pro praxi důležitými, problémy provozu elektrických sítí měřením na jejich fyzikálních modelech s využitím moderní měřící techniky. Studenti budou na inovovaných měřících pracovištích ověřovat výsledky teoretických úvah a výpočtů měřením na modelech pomocí nejnovějších digitálních měřících přístrojů s centrálním řízením a odečtem měřených veličin.",
  chapter="57835",
  edition="1",
  year="2007",
  month="january",
  pages="1",
  type="report"
}