Publication detail

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze

ZEMAN, V. BURDA, K. CVRK, L.

Original Title

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze

Czech Title

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze

Language

cs

Original Abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

Czech abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57791,
 author="Václav {Zeman} and Karel {Burda} and Lubomír {Cvrk}",
 title="Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze",
 annote="Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.",
 address="MPO ČR",
 chapter="57791",
 edition="II. Přípravná fáze",
 institution="MPO ČR",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MPO ČR",
 type="report"
}