Publication detail

Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska

Original Title

Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska

Czech Title

Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska

Language

cs

Original Abstract

DVZ za rok 2007 - 2.3.1.4-3 Varianty stropních desek z monolitického železobetonu. Srovnání z hlediska nákladů a zátěže životního prostředí.

Czech abstract

DVZ za rok 2007 - 2.3.1.4-3 Varianty stropních desek z monolitického železobetonu. Srovnání z hlediska nákladů a zátěže životního prostředí.

BibTex


@techreport{BUT57729,
  author="Pavel {Krůpa} and Petr {Štěpánek}",
  title="Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska",
  annote="DVZ za rok 2007 - 2.3.1.4-3
Varianty stropních desek z monolitického železobetonu. Srovnání z hlediska nákladů a zátěže životního prostředí.",
  chapter="57729",
  edition="CIDEAS",
  year="2007",
  month="december",
  pages="0",
  type="report"
}