Publication detail

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/07/0688 Pokročilé mikrovlnné struktury na netradičních substrátech

Original Title

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/07/0688 Pokročilé mikrovlnné struktury na netradičních substrátech

Czech Title

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/07/0688 Pokročilé mikrovlnné struktury na netradičních substrátech

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.

BibTex


@techreport{BUT57692,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/07/0688 Pokročilé mikrovlnné struktury na netradičních substrátech",
 annote="Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="57692",
 edition="Zprávy 2007.",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--12",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}