Publication detail

Advanced Electronic Communication Systems and Technologies (ELCOM)

SVAČINA, J. VRBA, K. JAN, J. HANUS, S. NOVOTNÝ, V. KASAL, M. ŠKORPIL, V. KOLKA, Z. PROVAZNÍK, I.

Original Title

Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)

Czech Title

Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)

English Title

Advanced Electronic Communication Systems and Technologies (ELCOM)

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)

Czech abstract

Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)

English abstract

Advanced Electronic Communication Systems and Technologies (ELCOM)

Keywords

Advanced Electronic Communication Systems and Technologies (ELCOM)

RIV year

2007

Released

28.12.2007

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

44

Pages count

44

BibTex


@techreport{BUT57685,
  author="Jiří {Svačina} and Kamil {Vrba} and Jiří {Jan} and Stanislav {Hanus} and Vít {Novotný} and Miroslav {Kasal} and Vladislav {Škorpil} and Zdeněk {Kolka} and Ivo {Provazník}",
  title="Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)",
  annote="Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)",
  booktitle="Dílčí výzkumná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 0021630513 v roce 2007",
  chapter="57685",
  edition="FEKT VUT",
  year="2007",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}