Publication detail

Examenation of the properties materials of cryogenic temperature exposed

KUBÍČEK, J. HÁLA, M.

Original Title

Ověření vlastností materiálů vystavených kryogenním teplotám

Czech Title

Ověření vlastností materiálů vystavených kryogenním teplotám

English Title

Examenation of the properties materials of cryogenic temperature exposed

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky.

Czech abstract

Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky.

English abstract

Fracture toughness measurement at normal temperature and liquid nitrogen temperature on coating metal and ceramics.

Keywords

Coatings, cryogenic temperature, fracture toughness

Released

01.12.2004

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

15

Pages count

15

BibTex


@techreport{BUT57655,
  author="Jaroslav {Kubíček} and Michal {Hála}",
  title="Ověření vlastností materiálů vystavených kryogenním teplotám",
  annote="Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky.",
  chapter="57655",
  edition="1",
  year="2004",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}