Publication detail

Escalation utility properties especially ceramic coating behind straining and working conditions, above all coatings exposed cryogenic temperature

KUBÍČEK, J. HOUDKOVÁ, J. KREJČOVÁ, J.

Original Title

Zvyšování užitných vlastností povlaků zejména keramických za mimořádných podmínek namáhání a provozu, především povlaků vystavených kryogenním teplotám

Czech Title

Zvyšování užitných vlastností povlaků zejména keramických za mimořádných podmínek namáhání a provozu, především povlaků vystavených kryogenním teplotám

English Title

Escalation utility properties especially ceramic coating behind straining and working conditions, above all coatings exposed cryogenic temperature

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Řešení výtěžnosti a optimalizace nástřiku keramických povlaků

Czech abstract

Řešení výtěžnosti a optimalizace nástřiku keramických povlaků

English abstract

Solution recovery factor and optimalization spraying of ceramic coating.

Keywords

cryogenic temperature, coatings

Released

01.11.2002

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex


@techreport{BUT57654,
  author="Jaroslav {Kubíček} and Jarmila {Houdková} and Jitka {Krejčová}",
  title="Zvyšování užitných vlastností povlaků zejména keramických za mimořádných podmínek namáhání a provozu, především povlaků vystavených kryogenním teplotám",
  annote="Řešení výtěžnosti a optimalizace nástřiku keramických povlaků",
  chapter="57654",
  edition="1",
  year="2002",
  month="november",
  pages="1",
  type="report"
}