Publication detail

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - stanovení koncepce

Original Title

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - stanovení koncepce

Czech Title

Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - stanovení koncepce

Language

cs

Original Abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

Czech abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

BibTex


@techreport{BUT57552,
 author="Karel {Burda} and Filip {Buršík} and Petr {Daněček}",
 title="Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - stanovení koncepce",
 annote="Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.",
 address="MPO České republiky",
 chapter="57552",
 edition="I. Stanovení koncepce",
 institution="MPO České republiky",
 year="2006",
 month="september",
 pages="0",
 publisher="MPO České republiky",
 type="report"
}