Publication detail

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů

Original Title

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů

Czech Title

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů

Language

cs

Original Abstract

Zpráva pojednává o metodách rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy spektrogramů.

Czech abstract

Zpráva pojednává o metodách rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy spektrogramů.

BibTex


@techreport{BUT57544,
  author="Anna {Kubánková} and Kamil {Říha} and Petr {Sysel} and Radim {Číž} and Pavel {Rajmic} and Martin {Vondra}",
  title="Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů",
  annote="Zpráva pojednává o metodách rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy spektrogramů.",
  chapter="57544",
  edition="výzkumná zpráva",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}