Publication detail

New principles of integrated low-voltage and low-power AD converters in submicron technologies

VRBA, R., FUJCIK, L.

Original Title

Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích

Czech Title

Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích

English Title

New principles of integrated low-voltage and low-power AD converters in submicron technologies

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích

Czech abstract

Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích

English abstract

New principles of integrated low-voltage and low-power AD converters in submicron technologies

Keywords

ASIC, integrated circuit, low-voltage, low-power, AD converter, submicron technology

RIV year

2006

Released

10.12.2006

Publisher

GA ČR

Location

Brno

Pages count

8

BibTex


@techreport{BUT57523,
 author="Radimír {Vrba} and Lukáš {Fujcik} and Roman {Prokop} and Jiří {Háze}",
 title="Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích",
 annote="Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích",
 address="GA ČR",
 chapter="57523",
 edition="1",
 institution="GA ČR",
 year="2006",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="GA ČR",
 type="report"
}